Doorlopende leerroute in Assen | Komende webinars | Trainingen nieuwe leerweg | Loopbaanleren | Bestellen krant Sterk beroepsonderwijs Online lezen
  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
9 september 2021
Aan de slag met doorlopende leerroutes!

Beste Yvonne van Beek-van Os,
 

Starten doorlopende leerroute: maak gebruik van bouwstenen
De wet doorlopende leerroutes is ongeveer een jaar geleden aangenomen in de Tweede Kamer. Het afgelopen schooljaar hebben rond de 30 samenwerkingsverbanden van vmbo en mbo hun doorlopende leerroutes gemeld bij DUO. Bent u van plan een of meer doorlopende leerroutes te ontwikkelen, laat u dan inspireren door bouwstenen en voorbeelden op de website.
Lees het bericht
Evaluatie webinars
Door corona konden we vorig jaar geen fysieke bijeenkomsten organiseren en hebben we geprobeerd u te informeren over Sterk Beroepsonderwijs door webinars. Uit de evaluatie eind vorig schooljaar, blijkt dat de webinars een goede manier zijn om informatie over te brengen.  
Lees het bericht
Komende webinars
Voor de komende periode staan er twee webinars 'op de rol'. 22 september gaat het webinar over de nieuwe leerweg. 11 oktober over het nieuwe toezichtskader en samenwerking in de regio aan doorlopende leerroutes.
Aanmelden
Vraag van de maand
Wij gaan starten met de ontwikkeling van doorlopende leerroutes. Waar moeten wij deze routes melden?
Als u start met een doorlopende leerroute moet u die aanmelden bij DUO, om van de mogelijkheden die de wet doorlopende leerroutes biedt gebruik te kunnen maken. Informatie hierover treft u op de site van DUO bij voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daar vindt u ook informatie over de inschrijving van de leerlingen/studenten en de uitwisseling met BRON.
Lees meer FAQ's
Doorlopende leerroute in Assen
In Assen werken het Dr. Nassau College Penta (vo) en het Drenthe College (mbo) samen om het onderwijs voor het profiel HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie) en de opleiding Horeca programmatisch steeds beter in elkaar te vervlechten en toe te werken naar doorlopende leerroutes mbo niveau 2 en 3. Welke ingrediënten zijn nodig bij het gezamenlijk ontwikkelen van een doorlopende leerroute?
Lees het artikel
Eigen nieuwsbrief nieuwe leerweg
Vanaf dit schooljaar worden er door het programma Sterk Beroepsonderwijs twee nieuwsbrieven uitgegeven. Een over doorlopende leerroutes en samenwerking in de regio en een die als onderwerp ‘De nieuwe leerweg’ heeft. De nieuwsbrieven wisselen elkaar maandelijks af. 
Lees het bericht
Nieuwe trainingen voor de nieuwe leerweg beschikbaar
De invoering van een praktijkgericht programma binnen de nieuwe leerweg vraagt nieuwe competenties, kennis en vaardigheden van docenten en leidinggevenden. Om scholen te ondersteunen bij de invoering van de praktijkgerichte programma’s is er een scholingsaanbod ontwikkeld.
Bekijk het aanbod
Bestel de krant: Sterk beroepsonderwijs: het vervolg
Net na de zomervakantie is de krant “Sterk beroepsonderwijs: het vervolg” verschenen. In deze krant komen scholen aan het woord die werken aan doorlopende leerroutes vmbo-mbo. De artikelen kunnen u inspireren om zelf aan de slag te gaan met een doorlopende leerweg.
Bestel de krant
22 / 09
 
Webinar
Op weg naar een nieuwe leerweg
11 / 10
 
Bijeenkomst / Webinar
Toezicht op samenwerking
Inspiratievoorbeelden
Samenwerking rondom doorlopende leerlijn voor profiel zorg en welzijn
Bij mboRijnland zit gepersonaliseerd leren in het DNA. Dat resulteert in een
bijzondere aanpak van samenwerking rond doorlopende leerlijnen. Door zich aan
te passen aan de verschillende behoeften van vmbo-scholen in de zes regio’s met
een vestiging van het mbo, maakt mboRijnland de goede match.
Lees het inspiratievoorbeeld
Een leven lang lol van loopbaanleren
Als je onderwijs wilt waarin leerlingen en docenten contextrijk leren, kun je dat nóg krachtiger maken door loopbaancompetenties daaraan te koppelen. Mirjam Bakker (decaan bij RSG N.O. Veluwe) en Hildegonde Mostert (programmaleider Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn
e.o.) vertellen over de regionale LOB-visie en de verbinding met Sterk Techniekonderwijs (STO).
Lees het inspiratievoorbeeld
Blijf op de hoogte en volg ons ook op LinkedIn. 
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.